Mimari Fotoğraf Çekimi

Her konuda olduğu gibi mimari konuların fotoğraflanmasında da düzenli çalışmak gerekir. Mimari fotoğrafta malzeme ve planlama yapılmadığı takdirde isteğe uygun fotoğraf çekilemez. Mimari fotoğraf çekim hazırlıkları, yapının plastik öğelerinin ve fonksiyonlarının incelenmesiyle başlar. Bununla birlikte doğru bakış açısı, doğru ışıklandırma, doğru fotoğraf makinesi ve uygun odak uzaklıklı objektif seçimi ve yardımcı malzemeler gereklidir.

Mimari fotoğrafın amacı, yapıları değişik amaç ve yaklaşımlar doğrultusunda belli estetik değerlere göre fotoğraf karesine aktarmaktır. Mimari fotoğrafın birçok amacı olabilir. Bu amaç da yapının niçin fotoğraflanacağına bağlı olarak değişim gösterir. Bir yapı, birçok nedenle fotoğraflanabilir çünkü bir yapıyı anlatmak için yapılan çekim ile onun işlevlerini anlatmak için yapılan çekimler birbirinden farklıdır. Bu sebeple yapıyı fotoğraflamadan önce konuya nasıl yaklaşacağını saptaması gerekir çünkü mimari fotoğrafta çeşitli yaklaşımlar vardır. Anlamlı bir mimari fotoğraf sadece mimariyi ilginç bir şekilde göstermekle kalmamalı, aynı zamanda mimarinin içerdiği bakış açısını da bir anlamda yansıtmalıdır. Her yapı, yer ve düzen açısından belli bir çözümleme gerektirir. Her mimar, bu sorunu değişik şekilde çözümler. Dolayısıyla mimari fotoğrafın esas amacı da bu mimari anlatımın ardındaki belirli sebepleri fotoğrafik anlamda ifade etmektir.

Bazı özel durumlarda mimari fotoğraf, yapıyı oturduğu topoğrafya veya çevresi ile birlikte tanımlamakta etkin bir rol oynar. Böyle durumlarda görevimiz sadece yapıyı değil yapının çevresini de iyi etüt ederek birlikte fotoğrafa aktarmaktır.

Genellikle turizm ve tanıtma amacıyla yapılan çekimlerde, yapının hedef kitle tarafından algılanması amacıyla yaparız. Mimari çekimlerde yapı gerek dışarıdan gerekse içeriden müşterinin isteğine uygun olarak fotoğraflanarak yapının tüm yönleri ile tanıtılması amaçlarız. Mimari yapı bir tatil köyü ise hedef kitleye dönük olarak tatil köyündeki aktivitelerin yapıldığı alanlar, spor tesisleri, SPA, yüzme havuzları, mağaza, bar gibi mekânlar hedef kitle için mutlaka fotoğraflamak isteriz.

Yapımcı firmalar ya da yapının mimarı, bizden yaptıkları yapıların tanıtımı için fotoğraflanmasını istediklerinde en kapsamlı çekimleri yaparız çünkü en yetkin ve en detaylı çalışmayı yapan mimar ya da yapımcı firma için çekim yapılacaktır. Mimarın çok uzun uğraşlar vererek ortaya çıkardığı yapıtı, onun için enerji ve zaman açısından çok değerlidir. Gelecekteki müşterilerine göstermek için bizden o yapının tüm işlev ve görevlerini anlatan fotoğraflar isterler. Bu nedenle yapı hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplarız. Mimar ya da şantiye şefi ile irtibat kurarak yapının planı üzerinde konuşmak yapıyı fotoğraflarken bize çok fayda sağlar.

Mimari amaçla çıkan kitap, dergi, ansiklopedi için gerekli olan uygun mimari fotoğrafları, fotoğrafla birlikte yayınlanacak olan yazının çekimden önce okumak isteriz. Yazıya eklenecek illüstrasyon varsa bunu da görmek isteriz. Tamamlanmış metin, bizim için bir çekim planı görevi görür ve bu yazı, dergi ya da o yayının fotoğrafik tavrını ortaya koyabilir.

Fotoğraf için!

Sizinle hemen iletişime geçebilmemiz için mesajınızı bekliyoruz.

adres

Gümüşlük, Bodrum /Muğla TÜRKİYE