Reklam Fotoğrafı Çekimi

Sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan fotoğraf, görsel kültürü oluşturan ve görsel mesajı doğrudan ileten araçlardan biridir. Görsel mesajlar, kelimelerle ifade edilen mesajlara göre daha anlaşılırdır. Fotoğraf; bir kanıttır, bir şeyin ya da bir olayın gerçekliğini kanıtlayan görsel bir veridir. Fotoğrafına baktığımız bir çok şeyin gerçek olduğuna inanır ve varoluşunu tartışmayız. Fotoğraf, her şeyi en yakından gören tanık olarak gerçeğin yerine geçerek, kitle iknasında önemli roller üstlenmiştir. Fotoğraflar, aklımız bize onları hiçbir şey ifade etmediklerini söylese bile, bizi ikna ederler. Bu nedenle, özellikle reklam fotoğrafları, i̇kna aracı olarak, herhangi bir düşünceyi, ürünü, hizmeti, ideolojiyi yaymada önemini kanıtlamakta ve izleyicinin kanıksadığı, izleyicide bir alışkanlık haline gelen inandırıcılığıyla reklam sektöründeki yerini hala korumaktadır

Modern toplumlarda teknolojinin bir ürünü olan fotoğraf makinesi, tüketim malları üretenler, halkla ilişkiler ile ilgili olanlar, fikir ve hizmet insanlar için vazgeçilmez bir araçtır. Fotoğrafın, reklam amaçlı basılı malzemelerde kullanımı ve sektör için öneminin gittikçe artması, çoğaltılabilir olması ve Baskı teknolojisinin gelişmesiyle birlikte gerçekleşmiştir tüketim ve keyifle faydalı bir etkinlik olarak gösteren fotoğraflar, böylelikle farklı mecralarda kullanılmış, kitlelerin ilgisini çekerek sözün yerini almışlardır. Fotoğrafla birlikte gerçekleştirilen tasarım, kullanılan yazı tipleri, hangi mecrada sergileneceği önem kazanmaktadır. Fotoğraf tarihindeki yerine baktığınızda ise reklam fotoğrafı; belli dönemlerde, farklı tavırları içinde barındıran ve döneme yön veren üsluplara sahip fotoğrafçılar tarafından geliştirilmiştir. Birinci dünya savaşından sonra gelişen geometrik kompozisyonlar, eğik bir bakış açısı, keskin bir netlik, yakın çekim, kontrast tonlar i̇le modernist bir hal almıştır. Doğrudan fotoğraf üslubu gelişmiştir. 1960 larda reklam Fotoğrafçıları, uluslararası birliğe vurgu yapan bir görüşü benimseyerek kişisel ve ticari tarzları bir araya getirip sanat yönetmenleriyle işbirliği yapmışlardır.

Fotoğraf için!

Sizinle hemen iletişime geçebilmemiz için mesajınızı bekliyoruz.

adres

Gümüşlük, Bodrum /Muğla TÜRKİYE